آقای دکتر Hassan Moslemi

Dr. Hassan Moslemi

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240524)

100
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers