آقای دکتر Rasoul Azari Khosroshahi

Dr. Rasoul Azari Khosroshahi

دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180608)

43
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers