بررسی رفتار فشاری نانوماده ی مرکب مستحکم با زمینه ی آلومینیم تقویت شده با نانوذرات آلومیناید منیزیم

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 432

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMME-25-1_005

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

Abstract:

در این پژوهش، نوع جدیدی از نانوماده ی مرکب با زمینه ی آلومینیم تقویت شده با نانوذرات با ترکیب پیچیده ی بین فلزی β-Al₃Mg₂ به روش متالورژی پودر تهیه شد. نخست و به منظور تولید نانو ذرات، پودر شمش پیش آلیاژ شده ی Al-40 wt.%Mg به مدت زمان 100 ساعت آسیاکاری مکانیکی شد و نانوذرات به دست آمده با اندازه ی حدود 25 نانومتر و مقادیر مختلف پودر آلومینیم، به مدت زمان 10 ساعت آسیا شدند و در ادامه، برای تهیه ی نمونه های نانوماده ی مرکب، در دمای 400 C°و با فشار 600MPa فشرده (پرس کار ی) شدند. نتایج چگالی سنجی، کاهش وزن نمونه های نانوماده ی مرکب به همراه کاهش چگالی نسبی را نشان دادند و این به سبک تر شدن نانوماده ی مرکب با افزودن نانوذرات سبک آلومیناید منیزیم نسبت داده شد. نتایج بررسی های مکانیکی، افزایش چشم گیر و پیوسته ی سختی و استحکام را با افزایش میزان نانوذرات نشان دادند. با افزودن 20 wt.% تقویت کننده، سختی و استحکام تسلیم به ترتیب از حدود 35 برینل و 87MPa برای آلومینیم خالص به حدود 176 برینل و 625MPa افزایش یافت، ولی با توجه به کاهش انعطاف پذیری نمونه ها با افزودن فاز تقویت کننده، میزان 10 درصد وزنی تقویت کننده به عنوان مقدار بهینه انتخاب شد.

Authors

اشکان ذوالریاستین

دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی مواد

رسول آذری خسروشاهی

دانشیار، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی مواد