خانم دکتر Roya Karamian

Dr. Roya Karamian

Department of Biology, Faculty of Sciences, Bu-Ali Sina University, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180882)

7
15
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Journal Papers