آقای Ahmad Fakharian

Ahmad Fakharian

عضوء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180987)

18
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers