آقای Mahdi Ganjour

Mahdi Ganjour

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181282)

23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers