آقای Jafar Jafari

Jafar Jafari

استاد دانشگاه مینه سوتا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181867)

11
4
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers