آقای دکتر Mehran Javanbakht

Dr. Mehran Javanbakht

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181990)

49
8
55

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers