آقای Davood Mashhadi Heidar

Davood Mashhadi Heidar

Islamic Azad University, Tonekabon Branch

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182004)

1
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers