خانم Farzaneh Farzadi

Farzaneh Farzadi

دانشیار پژوهش، جهاد دانشگاهی

Researcher ID: (183350)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران