آقای دکتر Abass Rastgoo

Dr. Abass Rastgoo

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183627)

12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers