خانم Zahra Hadi Zadeh Tala saz

Zahra Hadi Zadeh Tala saz

دانشجوی دکترای بهداشت باروری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184378)

10
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers