خانم Parastoo Tajzadeh

Parastoo Tajzadeh

استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

Researcher ID: (184463)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران