آقای دکتر Jahanbakhsh Savagheb

Dr. Jahanbakhsh Savagheb

استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184637)

3
65

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers