خانم دکتر Zahra Ahmad Abadi

Dr. Zahra Ahmad Abadi

استادیار - گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184735)

9
9
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers