آقای Mohammadreza Shojayee

Mohammadreza Shojayee

کارشناس ارشد / دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185028)

39
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers