آقای دکتر Shamsollah Shirin Bakhsh

Dr. Shamsollah Shirin Bakhsh

دانشیار دانشگاه الزهراء

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185454)

7
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers