ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Gholam Hasan Jafari

Dr. Gholam Hasan Jafari

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185688)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی Gholam Hasan Jafari در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

سمتهای علمی و اجرایی Gholam Hasan Jafari در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Gholam Hasan Jafari ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1"QUATERNARY EQUILIBRIUM LINE ALTITUDE ESTIMATION BY DIFFERENT METHODS IN THE ALVAND MOUNTAIN OF HAMEDAN, IRAN", Applied Ecology and Environmental Research, (2018), Vol 16, No 5: 5849-5868دریافت فایل PDF مقاله
2"RECONSTRUCTION OF THE QUATERNARY GLACIAL LAKES OF IRAN (QALA’EHCHAI BASIN OF ZANJAN PROVINCE)", Applied Ecology and Environmental Research, (2018), Vol 16, No 5: 5869-5891دریافت فایل PDF مقاله
3"Late Quaternary glacier equilibrium line altitudes (ELA) in the mountains of Iran", Springer Science and Business Media LLC, (2020), Vol 13, No 14: دریافت فایل PDF مقاله

Gholam Hasan Jafari Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهانرژی خورشیدی رسیده به زمین و مصرف آب در کشاورزیهمایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب1388
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر جهت شیب سطوح ارضی بر شدت خشکی ایران (مطالعه موردی اقلید)چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1389
3دریافت فایل PDF مقالهرویکرد جغرافیایی به اخلاق محیط زیست درآنتروپوژئومورفولوی باتأملی در فرهنگ ایرانی و آرای شیخ اشراقسومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی1391
4دریافت فایل PDF مقالهوفس یک ژئوپارک بی نظیر هرمی شکلاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
5دریافت فایل PDF مقالهزمین ریخت شناسی الوند همدان مطالعه موردی: دره میشاناولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
6دریافت فایل PDF مقالهپتانسیلهای مناطق روستایی در جذب توریستاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
7دریافت فایل PDF مقالهزمین ریخت شناسی الوند همدان (مطالعه موردی:دره میشان)اولین همایش زمین شناسی فلات ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهتوزیع فضایی شهرها و توسعه پایدار با توجه به ویژگیهای ژئومورفولوژیکی منطقه مطالعه موردی مناطقی از شهر زنجانهمایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری1392
9دریافت فایل PDF مقالهتأثیر عناصر جغرافیای طبیعی بر معماری مساکن روستایی مطالعه موردی استان گیلانهمایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ژئومورفولوژیکی چاله لوت در پراکندگی مناطق سکونتیاولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جهت ناهمواری ها بر شکل و ابعاد دره های یخچالی کواترنر مطالعه موردی اقلیدیازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهزاویه ارتفاع خورشیدی در سطوح شیبدار ایرانیازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عوامل انسانی برروی تشدید پدیده گردوغبارکنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1394
14دریافت فایل PDF مقالهالگوی اقتصاد مقاومتی با نگاهی به هویت ژئومورفولوژیکی ایرانکنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی1394
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان زنجان)اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
16دریافت فایل PDF مقالهبحران انرژی فسیلی و جایگزینی انرژی های تجدید (وضعیت شیب کالکتورهای خورشیدی در ایران زمین)اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر ارتفاع و نوسان انرژی ایران زمین با توجه به ارتفاع خط همدمای صفر درجهاولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژئومورفولوؤیکی منشأ دشت های شمال همداناولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی شواهد یخچالی کواترنری ارتفاعات روستای سهرین زنجاناولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
20دریافت فایل PDF مقالهنقش تغییر سطوح اساس در تحولات کواترنری (مطالعه موردی: حوضه آبریز قز لاوزن)اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی1396
21دریافت فایل PDF مقالهمعرفی دو روش ضریب خمیدگی وشیب جهت در برآورد ارتفاع برف مرز کواترنریاولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی1396
22دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مکانی تغییرات دما و بارش با ارتفاع در چاله های داخلی ایراناولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی1396
23دریافت فایل PDF مقالهتغییر اقلیم آنتروپوسنیدومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران1397
24دریافت فایل PDF مقالهجایگاه آموزش جغرافیا در پایداری محیطچهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران1398

Gholam Hasan Jafari Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهآستانه های ژیومورفیک حوضه آبی قزل اوزنفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1396
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل های زمین گردشگری شهرستان ماه نشان در استان زنجان با استفاده از روش رینارددوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران1393
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل های بالقوه ژیوتوریسم در منطقه اورامان با استفاده از روش رینارددوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرایندهای مناطق کوهستانی با استفاده از ضریب خمیدگی خطوط منحنی میزان مورد شناسی: باتولیت الوند همدانفصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1397
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های مورفوتکتونیک در حوضه قانقلی چایفصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1396
6دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ارتفاع برف مرز واحد ژئومورفیک ایران مرکزیفصلنامه جغرافیا و توسعه1398
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل ارتباط فضایی خشکسالی ها با دبی حوضه ی آبی قزل اوزنفصلنامه جغرافیا و توسعه1396
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدرو- ژئونروتیک حوضه آبی قزل اوزنفصلنامه جغرافیا و توسعه1395
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل تغییر نوسانات دبی و بارش حوضه مندفصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی فضایی پادگانه های حوضه قزل اوزن در ارتباط با تکتونیک و تغییرات آب وهواییمجله آمایش جغرافیایی فضا1398
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در دامنه های توده باتولیت الوندفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1397
12دریافت فایل PDF مقالهبازسازی شرایط اقلیمی دوره‌هاییخچالی پلیوستوسن الوند همدان بر اساس شواهد ژئومورفولوژیفصلنامه جغرافیای طبیعی1397
13دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل روش‌های برآورد ارتفاع برف مرز دائمی یخچال‌های کواترنری در ایرانفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1399
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار آشوبناک فرایندهای ژئومورفولوژیکی حوضۀ آبریز قزل‌اوزنفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1398
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی ژئومورفوکلیماتیک حوضۀ آبی قزل‌اوزنمجله آمایش جغرافیایی فضا1399
16دریافت فایل PDF مقالهنقش پراکندگی فضایی مراکز ثقل فیزیوگرافی در آبگیری چالههای داخلی ایرانمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1397
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جهت دامنههای کوهستانی ایران بر تفاوت ارتفاع خط تعادل آب و یخ کواترنرمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1389
create: 2 June 2019 - view 862

Gholam Hasan Jafari annual papers published chart

Contact informations

Email: jafarihas@znu.ac.ir
Phone: +98 (0) 24 3305 4176
Mobile: 09177519227

Share

Top Keywords in Gholam Hasan Jafari papers

Support