ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Mojtaba Yamani

Dr. Mojtaba Yamani

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177276)

خلاصه رزومه علمی
دانشیار دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی Mojtaba Yamani در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی Mojtaba Yamani در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Mojtaba Yamani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملگرهای مدل منطق فازی در تهیه شکل سیمای فرسایش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز داورزن شهرستان سبزوار)سومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مطالعات پهنه بندی سیلهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمانی و مکانی پدیده گردخاک براقلیم استن کهگیلویه و بویراحمددومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
4دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییرات کاربری اراضی بر ضریب رواناب درحوضه آبخیز کردان با استفاده از مدل SCSپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه ویژگیهای اکوژئومورفولوژیکی خورهای تیاب و آذینی درشرق تنگه هرمزپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
6دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی شمال کشوربا استفاده ازتکنیکهای GIS,RS مطالعه موردی خلیج گرگانهمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی بر مولفه های هیدرولوژیکی حوضه آبریز گیلان غربسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
8دریافت فایل PDF مقالههیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز دشت گرو(استان هرمزگان)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
9دریافت فایل PDF مقالهفرسایش بستر و ساحل رودخانه ها در اثر برداشت مصالح رودخانه ای مطالعه موردی: رودخانه زرینگل استان گلستاندومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
10دریافت فایل PDF مقالهاثرات زیست محیطی برداشت شن و ماسه از رودخانه های گرگاندومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین حریم سیل گیری با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بالادست سد طالقان)اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
12دریافت فایل PDF مقالهپتانسیلیابی ژئوتوریسم مناطق کوهستانی استان لرستان بااستفاده از تکنیکهای چندمعیارههمایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده1393
13دریافت فایل PDF مقالهشناخت توانمندیهای محیطی منطقه درز و سایبان با تاکید بر منابع طبیعیکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی لندفرم های ژئومورفولوژیکی با تاکید بر ژئوتوریسم پایدار مطالعه موردی: شهرستان آبداناناولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1394
15دریافت فایل PDF مقالهبرآورد سطح ریسک و مخاطرات طبیعی به وسیله ارزیابی مدلها (مورد مطالعه: پنج حوضه آبخیز کشور)اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1394
16دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی لندفرمی در نقشه های ژئومورفولوژی به منظور برنامهریزی محیطی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: بشرویه)اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری1394
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرمینی با استفاده از استاندارد WHO مطالعه موردی آبخوان کارستی نورآبادنهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات زمانی وسعت اراضی کشاورزی در حوضه آبریز میناب با تاکید براستفاده بهینه از منابع محیطیپنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی1396
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی منابع آب تجدیدپذیر به منظور ارائه استراتژی های مدیریتی (مطالعه موردی شهرستان قروه)سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»1397

Mojtaba Yamani Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه اترک در بازه زمانی 20 سالهمجله آمایش جغرافیایی فضا1393
2دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچا نرودی دلتای مند - بوشهرفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1394
3دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی بهینه دفن زبالههای جامد شهری منطقه هشتگرد به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP )و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1394
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین پهنه های سیل گیر با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بالادست سد طالقان از پل گلینک تا پل وشته)فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1391
5دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری الگوریتم ماشین های پشتیبان بردار در پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز درکه)فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1391
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ویژگی های رسوب شناسی در توسعه فرسایش تونلی در سازند فلیش مکران (مطالعه موردی: محدوده شهرستان جاسک)فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1392
7دریافت فایل PDF مقالهنقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگانفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1392
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مخاطرات محیطی و مورفوژنز فعال در جاده کرج - چالوس (تا تونل کندوان)فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1396
9دریافت فایل PDF مقاله پهنه بندی آمایشی با استفاده از مدل های ANP و AHP جهت توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان اشنویهفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1396
10دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی پتانسیل سه مخاطره زلزله، سیل و لغزش در غرب کشور با استفاده از آنالیز تاکسونومیدوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند تغییرات آماری دبی و رسوب حوضه آبریز مند و کاربرد آن در برنامه ریزی محیطیدوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران1392
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل های ژیومورفوتوریسمی دره ی الموتدوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندى خطر زمین لغزش در حوضه آبریز رامیان (استان گلستان)فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران1397
14دریافت فایل PDF مقالهفرآیند های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده های ماسه ای جلگه خوزستان مطالعه موردی : ریگ شمال اهوازفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی های باد و دانه سنجی ذرات ماسهفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1390
16دریافت فایل PDF مقاله Evaluation of a GIS-Based Floodplain Height Difference Model for Flood Inundation Mapping, Case Study: Rudbar, Iranفصلنامه روشهای تصفیه محیط1396
17دریافت فایل PDF مقالهتعیین حریم توسعه نوار ساحلی خزر با استفاده از داده های ژئومورفولوژیک و تغییرات تراز سطح آب دریا (مطالعه موردی: خط ساحلی بابل رود تا تالار)مجله آمایش جغرافیایی فضا1395
18دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی دفع پسماند شهرخرم آباد با تاکید بر روش دفع زمین شناسی پسماند های بیمارستانیمجله آمایش جغرافیایی فضا1394
19دریافت فایل PDF مقالهشواهد ژئومورفولوژیکی رویداد های هنریچ در شمال غرب ایرانفصلنامه جغرافیا و توسعه1398
20دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی فضایی زمین لغزش: ارزیابی کارایی ترکیب روش داده محور EBF و روش دانش محور AHP (مطالعه موردی: حوضه فریدون شهر)پژوهش های حفاظت آب و خاک1397
21دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و تهیه نقشه پتانسیل آب های زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی داده محور تابع شواهد قطعی- شاخص آنتروپی (مطالعه موردی: حوزه نجف آباد)پژوهش های حفاظت آب و خاک1397
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شیب و شبکه آبراهه ها بر شکل گیری انواع خاک ها، مطالعه موردی حوضه آبخیز شازند-اراکدو فصلنامه مدیریت اراضی1397
23دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی ژئومورفیکی آثار سیلاب‌ کاتاستروفیک رودخانه گادرفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1399
24دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ویژگی‌های هیدروژئولوژی بر مورفومتری نبکاها (مطالعه­ی موردی: چاله دراَنجیر)فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1396
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اثرات محسوس و نامحسوس زمین‌لرزه منطقه ازگله کرمانشاه بر لندفرم‌هاجغرافیا و پایداری محیط1399
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر متقابل نوسانات سریع دریای خزر و بیلان رسوبی در تغییرات خط ساحلی محدوده مورد مطالعه (سواحل رودخانه تجن)فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1398
27دریافت فایل PDF مقالهکارایی آنالیز کمی پارامترهای ژئومورفومتریک در تهیه نقشه حساسیت فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوضه منج)فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1397
28دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فرآیندهای مورفودینامیکی مؤثر در تغییرات خط ساحلی دریای خزر در غرب گیلان. مطالعه موردی: دلتای رودخانه‌ای کرگانرودمجله آمایش جغرافیایی فضا1399
29دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دامنۀ فعالیت زمین‌ساختی تاقدیس خویز از طریق معیارهای مورفومتری (زاگرس خوزستان)مجله آمایش جغرافیایی فضا1399
30دریافت فایل PDF مقالهشناسایی، ارزیابی و رتبه بندی خورهای شرق تنگه هرمز به منظورتوسعه پایدار گردشگری (از میناب تا جاسک)فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری1399
31دریافت فایل PDF مقالهانطباق شاخصهای مورفوتکتونیک با کانونهای زمینلرزه در زاگرس شمال غرب (حوضههای سیروان و قرهسو)مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1399
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رفتار هیدرودینامیکی و توسعهیافتگی کارست در محدوده تاقدیس گرین (مطالعه موردی: بلوکهای الشتر و نورآباد)مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1397
33دریافت فایل PDF مقالهنقشه پهنهبندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز کارون بزرگ با استفاده از مدل AHP درمحیط GISمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1391
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت و صحت شاخص های ژئومورفولوژیکی با استفاده از داده های ژئودینامیکی( مطالعه موردی : حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران )مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1391
35دریافت فایل PDF مقالهژئومورفولوژی و عوامل موثر در فرسایش کناری رودخانه هر رود در استان لرستانمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1391
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عوامل اکوژئومورفولوژیک برکیفیت شیمیایی آب مطالعه موردی: رودخانه کر و دریاچه سد درودزنمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1389
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جهت دامنههای کوهستانی ایران بر تفاوت ارتفاع خط تعادل آب و یخ کواترنرمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1389
38دریافت فایل PDF مقالهشناسایی منابع ماسههای بادی ارگ نوق با استفاده از تحلیل باد و مورفومتری ذرات ماسهمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1390
39دریافت فایل PDF مقالهبازسازی حدود گسترش پلایای میقان در کواترنری پسین براساس شواهد رسوبی و ژئومورفیکفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1399
40دریافت فایل PDF مقالهاصطلاحات و واژه شناسی مدیریت بحران حمل و نقل و طوفان ماسه(۱)فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1387
41دریافت فایل PDF مقالهسیکلون حرارتی لوت و تاثیر آن در لندفرم های بادی (ایده ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1393
42دریافت فایل PDF مقالهنقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگانفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1392
43دریافت فایل PDF مقالهتاریخچه نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در پلیوستوسن پایانیمجله آمایش جغرافیایی فضا1399
44دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فرآیندهای مورفودینامیکی موثر در عمیق شدگی آبراهه های جلگه جنوب غربی دریای خزر، مطالعه موردی: رودخانه های لیسار، کرگانرود و شفارود در استان گیلانمجله آمایش جغرافیایی فضا1399
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تکتونیک فعال در حوضه سمنان (جنوب سمنان) با استفاده از شاخص های ژئومورفیکدوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی1397
46دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوضه دشت کهور در استان فارس)دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی1392
47دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ژئومورفیک در تعیین سلول های ساحلی و نقش آن در مدیریت ساحلی (مورد مطالعه: سواحل بندر انزلی تا چالوس)فصلنامه کواترنری ایران1398
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط گذشته محیطی مسلط بر چاله درانجیر بر اساس تحلیل داده های رسوبی نبکاهافصلنامه کواترنری ایران1398
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ویژگی های هیدروژئولوژی بر میزان جابه جایی تپه های ماسه ای (مطالعه موردی: چاله درانجیر) فصلنامه کواترنری ایران1397
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر رسوبزایی حوضه قزقنچای (زیر حوضه حبله رود در بالا دست سد نم رود)فصلنامه پژوهش های دانش زمین1389
51دریافت فایل PDF مقالهارتباط دینامیک امواج و جهات توزیع ماسه درکرانه دریای خزر (محدوده رودخانه های بابلرود و هراز)فصلنامه پژوهش های دانش زمین1389
52دریافت فایل PDF مقالهژئومورفوتوریسم و توان سنجی ژئومورفوسایت های شهرستان سردشت با مقایسه روش های کامنسکو و ریناردفصلنامه پژوهش های دانش زمین1391
53دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش کانال های دیرینه رودخانه جاجرود در مکان گزینی محوطه باستانی چالتاسیان در دشت ورامینفصلنامه پژوهش های دانش زمین1393
54دریافت فایل PDF مقالهبازسازی دیرینه مورفومتری دریاچه های سدی ناشی از رخداد زمین لغزش کبیرکوه(مطالعه موردی: دریاچه جایدر)فصلنامه پژوهش های دانش زمین1395
55دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی مورفولوژیکی آبراهه رودخانه تلوار بر اساس روش رزگن و کارایی آن (حد فاصل روستای کچی گرد تا حسن خان)فصلنامه پژوهش های دانش زمین1394
56دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی نقشه حساسیت نسبت به فرسایش آبکندی با استفاده از روش های تلفیقی آماری داده محور (مطالعه موردی: حوضه طرود- نجارآباد)فصلنامه پژوهش های دانش زمین1398
57دریافت فایل PDF مقاله بازسازی تغییرات شبکه هیدروگرافی پیرامون دماوند براساس داده های مورفومتری و رسوب شناسیفصلنامه پژوهش های دانش زمین1399
58دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نو زمین ساخت بر ژئومورفولوژی گالی ها در دشت سرهای جنوب البرز شرقی (محدوده گرمسار- سمنان)فصلنامه پژوهش های دانش زمین1400
59دریافت فایل PDF مقالهتعیین عرصه های حساس به لغزش با استفاده از روش ترکیبی نوین آنتروپی شانون-ارزش اطلاعات (مطالعه موردی: حوزه سرخون کارون) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1397
60دریافت فایل PDF مقالهتحلیل واکنش تعادلی رودهای منطقه دامغان در برابر رخدادهای تکتونیکی و فرسایشی با استفاده از مدل SPLفصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1399
61دریافت فایل PDF مقالهدماوند، آنتی سیکلون ارضی حوضه هرازفصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1399
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستماتیک ادبیات علمی میراث ژئومورفولوژیکیفصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1399
63دریافت فایل PDF مقالهتطبیق لندفرمی و ارزیابی پتانسیل فعالیت های تکتونیکی و لرزه خیزی بخش شمالی زون گسلی قم- زفرهفصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1398
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل کنترل کننده پاسخ رودخانه های کوهستانی به واقعه سیلاب شدید (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد ایلام)فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1398
65دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل موثر بر هیدرودینامیک خط ساحلی طی بازه زمانی ۱۹۵۵-۲۰۱۶ (مطالعه موردی: قاعده دلتای اروندرود)فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1397
66دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تاثیر دینامیک رودخانه های ساحلی بر ویژگی های رسوب شناسی و جهات نقل و انتقال آنها در کرانه خط ساحلی (مطالعه موردی: ساحل غربی جلگه مکران)فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1397
create: 2 June 2019 - view 1113

Mojtaba Yamani annual papers published chart

Contact informations

Email: myamani@ut.ac.ir
Country: ایران Province: تهران City: تهران
Address: تهران- خ انقلاب ، خیابان وصال شیرازی نبش آذین دانشکده جغرافیا

Share

Top Keywords in Mojtaba Yamani papers

Support