ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

خانم Farah Farahani

Farah Farahani

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186381)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Farah Farahani در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Farah Farahani در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر

Farah Farahani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبیوراکتور و جامد) بر پارامترهای مورفولوژیکی، عملکرد دو روش ازدیاد گیاهچه های سیب زمینی و مقایسه بررسی و اجزای عملکرد مینی تیوبرهای تولید شده در شرایط گلخانهدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه گیاهچه های حاصل از کشت سیب زمینی رقم Satina در دو محیط کشت مایع (بیوراکتور) و جامدششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
3دریافت فایل PDF مقالهآئروپونیک: روشی نوین و با عملکرد بالا در زمینه تولید مینی تیوبر سیب زمینیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان باززایی شده از طریق کشت بافت در پنبه تتراپلوئید (Gossypium Hirsutum L): آنالیز ISSR و SSRدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهآنالیز سیتوژنتییکی رقم Mehr و هیبرید های آن: جستجویی برای دانه های گرده کاهش نیافته در پنبه تتراپلوئید (Gossypium Hirsutum L)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهریزازدیادی گیاهچه های عاری از ویروس سیب زمینی در بیوراکتور و تولید مینی تیوبردوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مورفولوژیک و فیزیولوژیکی ایجاد شده در اثر تنش خشکی در چهار رقم تتراپلویید پنبه ( Gossypium hirsutum L. )دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
8دریافت فایل PDF مقالهتقکیک و باززایی پروتوپلاست در گیاه موز (Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendish و رقم Valleryسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی بذر مصنوعی از جوانه رویشی دردو رقم سیب مالینگMM.106,M.26اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری ژنتیکی در گیاه زیتون رقمKoroneki باززایی شده از طریق کشت بافت بااستفاده از مارکرهای مولکولیISSRاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
11دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تولید بذر مصنوعی از مریستم انتهایی ساقه کلزاBrassica napus L رقم ساری گلاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالههیبریداسیون و تنوع ژنتیکی در پنبه (Gossypium Hirsutum L.) : آنالیز RAPD و ISSRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهتنوعات مورفولوژیکی وژنتیکی القاشده از طریق کشت بافت در پنبه تتراپلوئید (Gossypium Hirsutum L: آنالیز ISSRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مدت زمان رشد گیاهچه های سیب زمینی در In Vitroبر پارامتر های مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد مینی تیوبرهای سیب زمینی رقم ساتینا در شرایط گلخانههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تولید مینی تیوبر سیب زمینی در کشت آئروپونیک با روش کشت گلدانیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه فیلوژنتیکی چند رقم گیاه زیتون خوراکی (Olea europaea L.) و سه جمعیت وحشی از استان هرمزگان با مارکرهای ملکولی DNA و RAPD فلوسایتومتریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهرویان زایی پیکری و باززایی در موز ( Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendish هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
18دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی ریزازدیادی گیاه دارویی آلوئه (Aloe littoralis) بومی ایرانهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
19دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تولید پروتوپلاست در گیاه موز (Musa acuminate L.)رقم Dwarf cavendish و رقم Valleryهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تکثیر درشیشه پایه های سیب( Malus domestica ) ارقام مالینگ M26 وMM106هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تکوینی رویان زایی سوماتیک موز( Musa acuminate L.) رقم Valeryهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه صفات مورفولوژی چی، فیزیولوژیکی در چهار رقم زودرس و دیررس گیاهچه های سیب زمینی در شرایط درب شیشه ایکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ژنوتیپ بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهاررقم زودرس و دیررس سیبزمینی در شرایط گلخانهدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ژنوتیپ بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچههای حاصل از کشت درون شیشهدر چهار رقم زودرس و دیررس سیبزمینی در شرایط گلخانهدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ژنوتیپ بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه های حاصل از کشت درون شیشه در چهار رقم زودرس و دیررس سیب زمینی در شرایط گلخانهکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور1394
26دریافت فایل PDF مقالهاثرات نانوذرات نقره بر روی تغییرات سلولی- تکوینی و مورفولوژیکی گیاهچه درون شیشه ای موز (Musa acuminate Colla) رقم Dwarf Cavendishدومین همایش ملی علوم زیستی1395
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات نانوذرات نقره بر روی تغییرات سلولی- تکوینی و مورفولوژیکی گیاهچه-های In vitro آناناس(Ananas comusus Merr)دومین همایش ملی علوم زیستی1395
28دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سه روش استخراج RNA کل از گیاه دارویی پروانشنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات نانوذرات نقره بر روی تغییرات سلولی - تکوینی و مورفولوژیکی گیاهچه موز رقم والری در شرایطدر شیشهنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
30دریافت فایل PDF مقالهEffects of Silver Nanoparticles on Tissue Culture of Aloe vera (Aloe barbadensis)بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
31دریافت فایل PDF مقالهGenetic evaluation of cold atmospheric plasma, Jasmonic acid and Spermine treatments on Catharanthus roseus (L.) seeds by TRAP markerبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
32دریافت فایل PDF مقالهThe effect of cold plasma, methyl jasmonate and putrescine on genetic variation of Catharanthus roseus (L.)بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
33دریافت فایل PDF مقالهEffect of plant growth regulators on micropropagation of jujube medicinal plantبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در گیاه ziziphus jujuba Mill. با مارکر مولکولی SRAPچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398

Farah Farahani Journal Papers

create: 17 April 2020 - view 829
Support