آقای Hamid Shirkhanloo

Hamid Shirkhanloo

Professor in the fields of Analytical and bioanalytical Chemistry, K. N. Toosi University, RIPI, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186674)

14
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers