Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Hadi Ahmari

Dr. Hadi Ahmari

استادیار

Researcher ID: (20250)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر Hadi Ahmari

Hadi Ahmari Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی التراسوند در ازدیادبرداشت نفتدومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران1397
2دریافت فایل PDF مقالهبهبود خواص گل حفاری به کمک فناوری نانوپنجمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت1396
3دریافت فایل PDF مقالههیدرات گازیسومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی1396
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش گیاه پالایی در حذف آلاینده های نفتی و فلزات سنگیندومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی1395
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی گیاه پالایی توسط آفتابگردان در حذف سرب و کادمیمدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی1395
6دریافت فایل PDF مقالهازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی MEORسومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی رسوب موادمختلف دربرجهای خنک کنندهکنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی1395
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای مختلف جذب دی اکسید کربندومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران1395
9دریافت فایل PDF مقالهغشاء های زئولیتی و کاربردهای آندومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران1395
10دریافت فایل PDF مقالهروش های حفاری در چاه های افقی وانحرافیدومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران1395
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدرات گازی و روش های حذف آنچهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران1395
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی نیروگاه های خورشیدیسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1395
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدروژل ها و کاربردسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1395
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد تزریق فوم جهت ازدیاد برداشت نفتدومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی1395
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیمان حفاری و انواع آندومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی1395
16دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نانو ذرات در سیال حفاریدومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرآیند رسوب آسفالتین و راه های پیشگیریچهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی گیاه پالایی و کاربرد آن در حذف فلزات سنگینچهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1394
19دریافت فایل PDF مقالهازدیاد برداشت نوین به کمک امواج زلزلهچهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ازکاربردهای نانو مواد در ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربنیچهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1394
21دریافت فایل PDF مقالهگیاه پالایی در تصفیه پسابچهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی افزایش برداشت میکروبی نفتچهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1394
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملیات حفاری فرا ساحلیچهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1394
24دریافت فایل PDF مقالهآلودگی نفت در آب خاک ایرانچهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1394
25دریافت فایل PDF مقالهمروری بر انواع روشهای حرارتیازدیاد برداشت نفتچهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1394
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های تصفیه آب و پساب های صنعتی به منظور استفاده بهینه در صنعتچهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند1394
27دریافت فایل PDF مقالهگوگرزدایی از نفت خام به روش بیولوژیکیسومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1393
28دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و بررسی سیستم کاتالیستی با بستر سیالسومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1393
29دریافت فایل PDF مقالهشناختی بر برج های دیوار میانی و تأثیر آن بر کاهش انرژی در فرایند تقطیرسومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1393
30دریافت فایل PDF مقالهطراحی کنترلر برای سیستم های احتراقی جهت کنترل آلایندگی و چند سوختی با استفاده از میکروکنترلر Atmel ATmega 32 Lسومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی همزمان انتقال جرم و مومنتوم در استوانه های هم محور با سرعت زاویه ایسومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1393
32دریافت فایل PDF مقالهحذف بیولوژیکی آلودگی های آب های زیرزمینیسومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی Hazopسومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1393
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقایسه ای برخی از سوخت های نوین، جایگزینی برای سوخت های فسیلی IIسومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیشگیری از خوردگی در لوله های نفتینخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)1393
36دریافت فایل PDF مقالهانتقال جرم در تقطیر غشایی اسمزینخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)1393
37دریافت فایل PDF مقالهروشهای حذف رسوب آسفالتیننخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)1393
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای نوین استحصال عصاره های طبیعیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرآیندهای غشایی در تصفیه پساب کشتارگاهیاولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1392
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای موثر و راکتور فرآیند های فوتوکاتالیستی در تصفیه آب و پسابسومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار1392
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های تصفیه پساب کارخانه خمیر مایهچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
42دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نانوذرات در لاستیکاولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389

Hadi Ahmari Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1استادیار
create: 6 August 2013 - view 971

Hadi Ahmari annual papers published chart

Contact informations

Email: hadiahmari@gmail.com
Country: ایران

Share

Top Keywords in Hadi Ahmari papers

Support