ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

آقای دکتر Taghi Mohsenpour

Doctor Taghi Mohsenpour

دانشیار

محور تخصصی:فیزیک میان رشته ای

Researcher ID: (248281)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت Taghi Mohsenpour در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
عضو

Taghi Mohsenpour Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهاثرات خود-میدان ه ا بر روی مسیر حرکت الکترون ها در لیزر الکترون آزاد با هدایت کانال یونیپانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1387
2دریافت فایل PDF مقالهجفت شدگی امواج در لیزر الکترون آزاد با میدان مغناطیسی محوری و پلاسمای زمینهاولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهرابطه پاشندگی امواج در لیزر الکترون آزاد با میدان مغناطیسی محوری و پلاسمای زمینهکنفرانس فیزیک ایران 13871387
4دریافت فایل PDF مقالهبهره لیزر الکترون آزاد ویگلر پیچشی با هدایت کانال یونی و میدان مغناطیسی محوری در حضور خود-میدان هانخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن1391
5دریافت فایل PDF مقالهاثرات خود-میدان ها بر رابطه پاشندگی و نرخ رشد در لیزر الکترون آزاد دو جریانی با ویگلر پیچشی و کانال یونینخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن1391
6دریافت فایل PDF مقالهاثرات خود-میدان ها بر رابطه پاشندگی و نرخ رشد در لیزر الکترون آزاد دو جریانی با ویگلر پیچشی و میدان مغناطیسی محورینخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن1391
7دریافت فایل PDF مقالهرابطه پاشندگی امواج و نرخ رشد آنها در لیزر الکترون آزاد با زمینه پلاسما و میدان مغناطیسی محوری در حضور خود-میدانهانخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن1391
8دریافت فایل PDF مقالهساخت سطوح آبگریز بوسیله ی پلاسمااولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم1396
9دریافت فایل PDF مقالهانتشار مایل سالیتونهای یون صوتی در پلاسمای مغناطیده نسبیتی ضعیف گرم با دو دمای الکترونچهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما1395
10دریافت فایل PDF مقالهانتشار مایل امواج سالیتونی یون صوتی در پلاسمای مغناطیده، گرم و نسبیتی شامل یون منفی با دو توزیع دمایی برای الکترون هاچهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما1395

Taghi Mohsenpour Journal Papers

سوابق شغلی و تخصصی Taghi Mohsenpour

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1سابقه کار دانشگاهیهیات علمی دانشگاه مازندران1389-تاکنون
create: 11March2021 - view 31

Taghi Mohsenpour annual papers published chart

Contact informations

Email: mohsenpour@umz.ac.ir
Country: ایران Province: مازندران City: قائم شهر

Share

Favorites

  • برهم کنش لیزر پلاسما
  • لیزر الکترون آزاد
  • پلاسمای کوانتومی
Support