آقای مهندس Amin Saleh

Engineer Amin Saleh

دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک - گرایش تبدیل انرژی

Researcher ID: (256067)

15
3
1
2
2
5

Conference Papers

Books

  • پایان نامه بهینه سازی فنی و اقتصادی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با مولد بخار دو فشاره و بهره گیری از سیستم تولید آب شیرین (دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان) - 1398 - Persian

Education

Workshops

  • Energy And Exergy Modeling of Integrated Combined Cycle With Solar Energy And Organic Rankine Cycle By MATLAB Software - Environmental Research Center, University of Qom (1401)
  • ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) - سازمان فنی و حرفه ای (1398)