ارزیابی پارامترهای موثر بر عملکرد اجکتور در یک سیکل تبرید

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 199

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AEC-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1401

Abstract:

در این پژوهش به بررسی عملکرد اجکتور در سیکل تبرید اجکتوری با سیال عامل، بخار آب پرداخته شده است. جهت تحلیل نتایج از نرم افزار فلوئنت و مدلسازی تقارن محوری استفاده گردیده و تحلیل ترمودینامیکی سیکل به کمک نرم افزار متلب انجام شده است. نسبت جذب اجکتور و ضریب عملکرد سیکل تبرید اجکتوری با توجه به شرایط ورودی سیال اولیه و ثانویه، شرایط کندانسور و تاثیر هندسه اجکتور ارزیابی می گردد. شرط مرزی دیواره برای معادله مومنتوم در نظر گفته می شود. از طرفی در معادله انرژی شرط عدم لغزش اعمال می شود. روش مدل سازی جریان آشفته در نرم افزار فلوئنت k-ε REA در نظر گرفته می شود. برای شبکه بندی مناسب و تمرکز دهی دقیق تر در دیواره ها ایجاد لایه های مرزی، از شبکه بی سازمان که توزیع غیریکنواخت المان ها را میسر می سازد، استفاده می گردد. همچنین جهت بهبود کیفیت و چگونگی شبکه از قابلیت اصلاح شبکه در نرم افزار فلوئنت استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، افزایش فشار سیال اولیه باعث ایجاد موجب انبساطی بزرگی در محفظه اختلاط شده که زاویه گسترش یافته ی بزرگتری نسبت به حالت متناظر با فشار کمتر دارد. این امر باعث افزایش عدد ماخ، کاهش جذب سیال ثانویه و متعاقبا موجب کاهش نسبت جذب اجکتور و ضریب عملکرد سیکل تبرید می شود. همچنین با جابجایی موقعیت خروجی نازل اولیه به سمت راست، مقدار نسبت جذب اجکتور به میزان ۶.۸۶ درصد کاهش می یابد که باعث کاهش ۷.۵ درصدی ضریب عملکرد سیکل تبرید می گردد.

Authors

عیسی قهرمانی

گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان ایران

بهراد حقیقی

گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان ایران

امین صالح

&#۰۳۹;گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان ایران