Bousher

46کنفرانس8ژورنال
11,971سند علمی
23مرکز علمی
19نشست277پژوهشگر
New papers
راهبردهای ساختمان سبز در جهت معماری پایداربررسی و ارزیابی مولفه های حمل ونقل پایدار در سکونتگاه های انسانی مطالعه موردی : شهر بوشهربررسی زیرساخت های حمل و نقل و نقش آن در امنیت ترافیکی -اجتماعی شهروندان مورد مطالعه : بخش جنوبی محله سنگی ، بوشهرمولفه های تاثیرگذار بر حضورپذیری زنان در فضاهای شهری با رویکرد به شهر دوستدار زنبازطراحی منظر فضاهای شهری به منظور افزایش سرزندگی (مورد مطالعه : پیاده رو بلوار شهید مهدی اسکندری شهرستان ارسنجان)The concept of needs assessment with emphasis on executive projectsشناخت و بررسی رنگ در سیما و منظر معماری فلات مرکزی ایرانبررسی جایگاه ایده و خیال در فرآیند طراحی از منظر فرویدبررسی مقاومت و پایایی بتن خودتراکم ساخته شده با سنگدانه های معادن استان بوشهراستخراج عوامل ادعا در پروژه های عمرانی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی و دسته بندی عوامل اساسی ادعامقایسه عملکرد میراگر اصطکاکی دورانی در سازه های فولادی با سیستم قاب خمشی ویژه و متوسطمطالعه و بررسی نور و رنگ در شبستان مسجد نصیرالملک شیرازتفحصی بر فلسفه پدیدارشناسی مکان از منظر اندیشه های دیوید سیمون، یوهانی پالاسما و کریستین نوربرگ شولتزتبیین رابطهی اصول مالکیت و معیارهای ساخت وساز خانهالگویابی پوسته های هوشمند مبتنی بر معماری بومی بوشهر در جهت دستیابی به آسایش حرارتینقش فضاهای میان افزا در ایجاد فرصت های نو در بافت های فرسوده( بافت سنتی بوشهر)
Conferences
مراکز علمی
Meetings