آقای Mostafa Abedzadeh

Mostafa Abedzadeh

کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

Researcher ID: (280826)

7
1
3
2
2

Conference Papers

Books

  • کتاب بررسی مجازات نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (بررسی مجازات نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) - 1395 - Persian

Education

  • کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان وبلوچستان حقوق جزاوجرم شناسی1392-تاکنون
  • کارشناسی دانشگاه ملی زابل حقوق1387-تاکنون
  • کارشناسی دانشگاه فرهنگیان قم (پردیس آیت ا...طالقانی) ادبیات عرب1385-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

  • قاضی دادگستری مرکز استان سیستان وبلوچستان (5-تاکنون)
  • سابقه تدریس در آموزش وپرورش (11-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • رتبه 90 آزمون سراسری قضاوت (1395)
  • رتبه 30 کشوری در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد - (1385)