آقای دکتر Seyed Ali Mirbozorgi

Dr. Seyed Ali Mirbozorgi

دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (287765)

31
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers