خانم دکتر Malihe karimipanah

Dr. Malihe karimipanah

دکتر

Researcher ID: (287808)

4
3
7
3

Books

  • پایان نامه تصحیح تذکره سیرالاولیا فی محبه حق جل و علاء در مقطع دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) - 1399 - Persian
  • کتاب تصحیح تذکره سیرالاولیاء فی محبه حق جل و علاء (مرکز کرمان‌شناسی: بنیاد ایران‌شناسی) - 1399 - Persian
  • کتاب زنگ دستور (نشر سارات) - 1399 - Persian
  • کتاب بایست و شایست در ادبیات (نشر سارات) - 1399 - Persian
  • کتاب صهبای مهنا (نشر گیوا) - 1396 - Persian
  • کتاب با تو مهتاب شبی (نشر گیوا) - 1396 - Persian
  • پایان نامه بررسی و مقایسه جنبه‌های توصیف در مرزبان‌نامه و کلیدر در مقطع کارشناسی ارشد (وزارت علوم و تحقیقات، دانشگاه سیستان و بلوچستان) - 1387 - Persian

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی آزاد تهران جنوب1393-1398
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی University of Sistan and Baluchestan1385-1387
  • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه باهنر1381-1385