آقای دکتر ali aqajani

Dr. ali aqajani

استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه-دانش آموخته و پژوهشگر حوزه علمیه قم

Researcher ID: (291949)

9
23
10
4
1
7
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن علوم سیاسی حوزه علمیه

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)) - 1398 - Persian
 • کتاب اخلاق سیاسی از دیدگاه منسیوس و فارابی (دانشگاه ادیان)) - 1397 - Persian
 • کتاب مشروعیت حکومت در قرآن(با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) - 1396 - Persian
 • کتاب عزاداری عاشورا تحریفات(گروهی) (عقل سرخ) - 1388 - Persian
 • کتاب نگاهی نو به جریان عاشورا، با همکاری علیرضا واسعی و دیگران(گروهی) (بوستان کتاب) - 1387 - Persian
 • کتاب اخراج ایرانیان از عراق (مرکز اسناد انقلاب اسلامی) - 1384 - Persian
 • کتاب نیم نگاهی به جریان دوم خرداد(گروهی) (ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه) - 1384 - Persian
 • کتاب بنیادها و آسیب‌های عزاداری امام حسین(ع) (مرکز پژوهش های صدا و سیما) - 1382 - Persian
 • کتاب بازشناسی تمدن مسلمین (مرکز پژوهش های صدا و سیما) - 1381 - Persian
 • کتاب فتنه از دیدگاه امام علی(ع) (مرکز پژوهش های صدا و سیما) - 1380 - Persian

Education

 • دکتری تخصصی علوم سیاسی Baqir al-Olum University1389-1394
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی باقرالعلوم قم1384-1389
 • کارشناسی علوم سیاسی باقرالعلوم ع1381-1384
 • حوزوی سطح ۳ 1372-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پایان نامه برتر کارشناسی ارشد با عنوان حکومت و مشروعیت در تفاسیر معاصر شیعه در یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (1395)
 • تقدیر در ششمین جشنوارة جوان خوارزمی (1384)
 • تقدیر از جشنوارة پژوهش‌ برتر دانشجویی (1384)
 • برگزیده کنگره دین پژوهان(کتاب مجموعه مقالات نگاهی نو به جریان عاشورا) (1383)
 • رتبة نخست جشنوارة قرآن و عترت دانشجویی (1382)
 • برگزیدة پنجمین همایش کتاب سال حوزه (1381)
 • رتبة نخست اولین جشنوارة نهج‌البلاغه دانشگاهیان (1381)