ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

اکبر سلیمی

استادیار

Researcher ID: (296984)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
پیام نور واحد غرب تهران
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

اکبر سلیمی Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهراهبردهای توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح برای تبدیل به رهبری رده پنجاولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱1393
2دریافت فایل PDF مقالهچالش های ارزشیابی توصیفی و ارائه راهبردهایی برای آن درآموزش و پرورشاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
3دریافت فایل PDF مقالهرابطه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی وخودپنداره در دانش آموزان دبیرستان های شهر چالوسششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
4دریافت فایل PDF مقالهرابطه تعهد پذیرش و تنظیم شناختی هیجان با صمیمیت زناشویی در زنانکنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت1396
5دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی ارتباطات اینترنتی برای کارکنان سازمانهای دولتیهمایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار1399
6بررسی جایگاه ورزش در سبک زندگی کارکنان ناجا--همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در نیروهای مسلح1391
7سبک حمایتی ، روش تست شده فرماندهی در حوزه مدیریت پلیس-همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی...1392

اکبر سلیمی Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امینفصلنامه پژوهش های دانش انتظامی1399
2دریافت فایل PDF مقالهتبیین الگوی ارتقای مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی امینفصلنامه پژوهش های دانش انتظامی1399
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تعامل اجتماعی پلیس بر احساس امنیت ساکنان مناطق مرزی (سیستان و بلوچستان)علوم و فنون مرزی1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگی های فردی فرماندهان مرزی و رضایت شغلی آنان (مورد مطالعه: هنگ مرزی سرخس)علوم و فنون مرزی1393
5دریافت فایل PDF مقالهپیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان با افزایش جمعیت خانوادهفصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس1395
6دریافت فایل PDF مقالهرویه های اثرگذار کارکرد نگهبان محله بر احساس امنیت شهروندانفصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس1397
7عملکرد پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان--فصلنامه دانش انتظامی همدان1395
8بررسی عوامل موثر بر نزاع های طایفه ای د راستان لرستان توسط ناجاکنترل--- فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی1393
9الگوی کاربردی مدیریت پیشگیری اجتماعی در کلانتری---فصلنامه پژوهش های پلیس و نظم عمومی1395
10تاثیر برنامه ها یرسانه بر امنیت جامعه از منظر دانشجویان----دو فصلنامه پژوهش های امنیت عمومی1393
11شناسایی مولفههاو شاخص های مدیریت بحران های اجتماعی و ارائه الگوی کاربردی ---فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی1393
12عوامل موثر بر انگیزه یادگیری کارکنان ف.ا. کردستان در دوره ه ای عرضی---فصلنامه دانش انتظامی کردستان1395
13نقش مدیر انتظامی در افزایش سرمایه اجتماعی درون سازمانی---فصلنامه ترویجی نظارت و بازرسی1393
14بررسی رابطه بین سبک رهبری حمایی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان مرزبانی(نهبندان)--فصلنامه پژوهش نامه مطالعات مرزی1392
15بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی فرماندهان پاسگاههای مرزی(خ رضوی و جنوبی) -فصلنامه پژوهش نامه مطالعات مرزی1392
16پیشگیری از سرقت موتور سیکلت از طریق مدیریت راهبردی(کاشمر)---فصلنامه دانش انتظامی خراسان رضوی1393
17مطالعات تطبیقی اقدامات پیشگیرانه پلیس در حوزه پیشگیری از بزهکاری نوجوانان---فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس1395
18تبیین علل پدیده ناآرامی هیا شهری در کشورهای درحال گذر----فصلنامه دانش انتظامی سیستان و بلوچستان1393
19عوامل محیطی موثر بر رضایت شغلی فرماندهان مرزی(خراسان)---فصلنامه علوم و فنون مرزی1392
20مدل امنیت داخلی د رتوسعه انتظامی ملی---فصلنامه پژوهشی دانش انتظامی1394
21بررسی نظم و امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان کاشمر---پژوهشنامه نظم و امنیت عمومی1393
22الگوی تعاملی- ساختاری ناجا در برقراری نظم وامنیت با رویکرد پیشگیری--پژوهشنامه نظم و امنیت عمومی1395
23تبیین مفاهیم ، گونه ها و زیر گونه های پیشگیری---فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم1397
24تدوینالگوی رهبری منابع انسانی براساس رهبری 360 درجه---فصلنامه نظارت و بازرسی1395
25مشارکت پلیس و خانواده و تاثیر آن در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان(تهران)--دو فصلنامه پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده1394
26تاثیر اخلاق حرفه ای فرماندهان در پیشگیری از تخلفات و جرایم کارکنان ناجا--فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی1397
27شیوه های پلیسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر---فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی1394
28طرح های انتظامی، راهبردی برای افزایش رضایتمندی مردم(تهران)----فصلنامه انتظام اجتماعی1394
29بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرایم خشن و خاص در بین مجرمین در زندان سیرجان- فصلنامه انتظام اجتماعی1397
30نقش نافرمانی های مدنی بر نحوه مدیریت پلیس در ناآرامی های شهری---فصلنامه دانش انتظامی خراسان رضوی1392
31بررسی آسیب های امنیتی حاشیه نشینی در شهرستان مشهد- فصلنامه دانش انتظامی خراسان رضوی1392
32راهبردهای پیش بینی در مدیریت ناآرامی های اجتماعی---فصلنامه دانش انتظامی مازندران1393
33تعیی نقش منابع انسانی در موفقیت مدیریت دانشی سازمان ناجا--فصلنامه منابع انسانی ناجا1392
34بررسی نظم و امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان کاشمر---پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی1393
35ابعاد و مولفه های پیشگیری ورزشی از بزهکاری نوجوانان و میزاناثربخشی آنها-- فصلنامه علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی1397
36ارا ئه الگوی جانشین پروری برای فرماندهان دانشگاه امین بارویکرد نظری داده بنیاد --فصلنامه پژوهشهای مدیریت انتظامی1399
37نحوه‌ی کنترل مجرمان سابقه‌دار جهت پیشگیری از تکرار جرم پس از رهایی از زندان(مورد مطالعه: شهرستان گرگان) --فصلنامه دانش انتظامی گلستان1397
38ارزیابی عملکرد پلیس در تحقق عدالت ترمیمی با محوریت مشاوره و مددکاری--فصلنامه انتظام اجتماعی1398
39بررسی وضعیت عملکرد مشاوران و مددکاران زن کلانتری ها --دو فصلنامه پلیس زن 1399
40ارائه الگوی بهره‌وری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی امین -فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامی1399
41فرماندهی از دیدگاه رهبری با رویکرد انتظامی--فصلنامه دانش انتظامی سیستان و بلوچستان1397

اکبر سلیمی Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1کتابحضانت و پیشگیری از بزهکاری و....تهران1396Persian
2کتابرویه های پیشگیری از جرمتهران1396Persian
3کتابپلیس و مدیریت پیشگیری اجتماعی از بزهکاری نوجوانانتهران1397Persian
4کتابپیشگیری انتظامی جامعه محورتهران1399Persian
5کتابفنون عملیات پلیسی با رویکرد تطبیقیتهران1399Persian
6کتابآموزش روش تحقیق ویژه دانشجویانتهران1396Persian
7کتابپایان نامه نویسی آسانتهران1398Persian
8کتابروستای فرشه در گذر زمانتهران1397Persian
9کتابمجموعه سفرنامه های 7 شهر عشق- شماره 1- کربلاتهران1399Persian
10کتابمجموعه سفرنامه های 7 شهر عشق- شماره 2- مدینهتهران1399Persian
11کتابمجموعه سفرنامه های 7 شهر عشق- شماره 3- مکهتهران1399Persian
12کتاباینترنت و ایمانمشهد1400Persian

اکبر سلیمی Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1
پیام نور واحد غرب تهران
استادیار1398-1398
2استادیار1396-1397
3
آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
استادیار1395-1398
4
علوم انتظامی امین
استادیار1391-1399

اکبر سلیمی Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1مدیریت پیشگیری از جرمدکتری تخصصی1391-1395

سوابق شغلی و تخصصی اکبر سلیمی

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1سایر سوابقمدیریت اجرایی چند ساله در سازمانی دولتیتاکنون
2سابقه کار دانشگاهی5 سال مدیریت پژوهشی در دانشگاهتاکنون
3تدریس دانشگاهیده سال سابقه تدریس در چهار دانشگاه در کلانشهر تهرانتاکنون

جوایز و افتخارات اکبر سلیمی

Rowعنوان جایزه، مقام، رتبهYear
1رتبه اول دانشجوی پژوهشگر مقطع دکتری1393
2رتبه برتر دانشجوی پژوهشگر مقطع دکتری1392
3رتبه برتر دانشجوی پژوهشگر مقطع دکتری1394
4استاد نمونه دانشگاه علوم انتظامی امین1394
5استاد نمونه دانشگاه علوم انتظامی امین1397
6افتخار اولین دانش آموخته دکتری کشور در رشته مدیریت پیشگیری از جرم - لوح اهدایی از طرف پروفسور نجفی ابرندآبادی1395
7مدیر نمونه معاونت پژوهش دانشگاه1395
8استاد نمونه درس روش تحقیق در دانشگاه آزاد1395
create: 14 October 2021 - view 61

اکبر سلیمی annual papers published chart

Contact informations

Mobile: 00000000000
Country: ایران
Address: مشهد مقدس

Share

Favorites

  • پیشگیری از جرم
  • مدیریت
  • علوم انتظامی

Top Keywords in اکبر سلیمی papers

Support