آقای دکتر Alireza Mashreghi

Dr. Alireza Mashreghi

دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (30406)

55
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers