آقای دکتر Mohammad Esmaeil Esmaeili Jelodar

Dr. Mohammad Esmaeil Esmaeili Jelodar

دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307379)

16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers