آقای دکتر abdolnezam ghazi

Dr. abdolnezam ghazi

Researcher ID: (322643)

2
6
4
8

Education

 • کارشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه قم1400-1401
 • کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد واملاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1397-1399
 • کارشناسی حقوق ثبت مرکز دادگستری کرمانشاه1395-1397
 • کاردانی حقوق ثبتی مرکز دادگستری کرمانشاه1393-1395
 • کاردانی جهانگردی میراث بیستون کرمانشاه 1389-1392
 • دکتری حرفه ای استراتژیک دانشگاه امام 1377-1385

سوابق شغلی و تخصصی

 • بازرس تعزیرات (1400-تاکنون)
 • دفتریار دفتر اسناد رسمی (1392-تاکنون)
 • سردفتری دفتر اسناد رسمی 191 کوزران (1399-1400)
 • سردفتری دفتر اسناد رسمی 172 کرمانشاه (1396-1397)

Workshops

 • تربیت مربی سواد فضای مجازی و سواد رسانه ای - دانشگاه امام حسین(ع) /تهران (1400)
 • داوری پیشرفته - دیوان داوری مرکز وکلاو کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه/تهران (1400)
 • داوری املاک و مستغلات - دیوان داوری مرکز وکلاو کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه/تهران (1400)
 • داوری مقدماتی - دیوان داوری مرکز وکلاو کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه/تهران (1399)
 • داوری مقدماتی - دانشگاه امام صادق (ع) /تهران (1399)
 • داوری متوسطه - دانشگاه امام صادق (ع) /تهران (1399)
 • داوری پیشرفته - دانشگاه امام صادق (ع) /تهران (1399)
 • اشنایی با عقود و قرارداد ها - معاونت احتماعی و پیشگیری واز وقوع جرم دادگستری کل استان کرمانشاه/کرمانشاه (1399)

Other

 • حضور در چهارمین کرسی ملی ازاد اندیشی دانشجویان کشور /دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) سال (1400)