آقای دکتر Naser Yazdani

Dr. Naser Yazdani

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (329895)

17
3
2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers