آقای دکتر Ehsan Taheri Nassaj

Dr. Ehsan Taheri Nassaj

استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (337291)

42
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers