آقای دکتر Bijan Eftekhari Yekta

Dr. Bijan Eftekhari Yekta

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403794)

58
19
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers