آقای دکتر Mohammad Dorchin

Dr. Mohammad Dorchin

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد دزفول

Researcher ID: (368042)

7
3
2
2
5
2
1
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • نماینده معاون درمان وزیر در پروژه های غربالگری سرطان کشور (1395-1397)
  • معاون درمان دزفول (1376-1379)
  • دبیر دپارتمان انکولوژی انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت (1394-1402)
  • سابقه کار دانشگاهی در رییس بخش انکولوژی بیمارستان دکتر گنجویان دزفول (1390-1393)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیریت بیمارستان دکتر گنجویان (1395-1396)

جوایز و افتخارات

  • پزشک نمونه دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی دزفول (1395)
  • پژوهشگر برگزیده سال 93 دانشگاه علوم پزشکی دزفول (1393)

Workshops

  • روشهای نوین رادیوتراپی IMRT & VMAT - -Turkey / Istanbul / (AMC) Anadulo Medical Center (1394)

Other

  • مشاور علمی کانون هموفیلی ایران