آقای دکتر Seyed Ahmad Parsa

Dr. Seyed Ahmad Parsa

استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369586)

5
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers