آقای دکتر Mehrdad Mehrkam

Dr. Mehrdad Mehrkam

مدرس دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه تهران

Researcher ID: (369791)

16
4
2
1
2

Conference Papers

Books

  • کتاب ارزيابي عملكرد، رويكرد جامع كاربردي (پلك) - 1391 - Persian
  • کتاب اصول برنامه ريزي وكنترل بودجه دولتي (مبناي خرد) - 1389 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • ٢٨ سال شاغل در سازمان امور مالياتي كشور از رده كمك مميز مالياتي تا مديركل امورمالياتي ادارات كل غرب استان تهران ، جنوب تهران ، مركز تهران ، رييس شعبه ١٥ ، رييس شعبه ٤ شوراي عالي مالياتي (1374-تاکنون)
  • سابقه تدریس در دانشگاه ازاد تهران مرکز ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشگاه خوارزمی ، دانشگاه تهران ، (1381-تاکنون)