آقای دکتر Mehrdad T. Manzari

Dr. Mehrdad T. Manzari

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369829)

18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers