آقای Mahdi Behzad

Mahdi Behzad

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179481)

75
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers