آقای دکتر Hadi Saghafi

Dr. Hadi Saghafi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (371307)

35
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers