آقای دکتر Amirhosein okhravi PhD

Dr. Amirhosein okhravi PhD

استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (378240)

32
13
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Education