خانم مهندس Zahra Nezhadheydari

Engineer Zahra Nezhadheydari

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه

Researcher ID: (383538)

9
1
1
2
3
8

Conference Papers

Books

 • کتاب مقدمه ای بر ارگونومی مهندسی صنایع (ارشدان) - 1399 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در کارشناس کنترل پروژه شرکت صنایع چوبی کاج لارستان (1397-1400)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس کنترل پروژه کارخانجات رامک لبنی و بیتا شیراز (1400-1402)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس برنامه ریزی کنترل پروژه طرح های توسعه ی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان (1402-تاکنون)

Workshops

 • VBA در اکسل - سازمان مدیریت صنعتی (1402)
 • PMBOK - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر / دانشگاه صنعتی سیرجان (1402)
 • P6 - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر / دانشگاه صنعتی سیرجان (1402)
 • اکسل مقدماتی - سازمان مدیریت صنعتی شیراز (1401)
 • اکسل پیشرفته - سازمان مدیریت صنعتی شیراز (1401)
 • msp - جهاد دانشگاهی (1401)
 • p6 - جهاد دانشگاهی (1401)
 • comfar - جهاد دانشگاهی (1401)