آقای دکتر hedayat bahramvand

Dr. hedayat bahramvand

Researcher ID: (394546)

5
1
3
7
3
7

Dr. Hedayat Bahram vand (PhD in Political Science) دكتور هدايت بهرام وند (دكتوراه في العلوم السياسية)

Researchs

 • تاریخ: 24/03/2024 شماره: HPME-2474676 پژوهشگران: هدایت بهرام وند موضوع مقاله: بررسی تاثیر تعاملات اجتماعی و ویژگی های شخصیتی همراه با مشکلات اقتصادی بر سلامت روانی افراد در آستانه ازدواج در نهمین کنفرانس بین المللی در تاریخ 19 می 2024 در استراسبورگ-فرانسه تایید شده است . امضای رئیس کمیته وبسایت: www.hpmecong.ir ایمیل: info@homecong. (1403)
 • تاریخ: 16-17 آوریل 2024 پژوهشگران: هدایت بهرام وند مقاله: "نقش و اهمیت عدالت در مناصب فقهی " در دومین کنفرانس بین المللی کشور تسالونیکی، یونان تایید شده است . ایمیل: info@eemconf.ir وبسایت: www.eemconf.ir (1403)
 • تاریخ: 16-17 آوریل 2024 شماره: EEM.C361209 پژوهشگران: هدایت بهرام وند عنوان مقاله: "عدالت سیاسی اصل بنیادین برای پایداری حکومت ها و جوامع مختلف" در تسالونیکی، یونان در دومین کنفرانس بین المللی تایید شده است . ایمیل: info@eemconf.ir وبسایت: www.eemconf.ir (1403)

Books

 • کتاب الفبای علم سیاست و جامعه شناسی(مولف : هدایت بهرام وند )، ویراستار ، صفحه آرا و طراح جلد (فرشته صیدی) (جهاد دانشگاهی) - 1403 - Persian
 • کتاب الفبای علم سیاست و روان شناسی(مولف: هدایت بهرام وند )، ویراستار ، صفحه آرا و طراح جلد (فرشته صیدی) (جهاد دانشگاهی) - 1403 - Persian
 • کتاب الفبای علم سیاست و حقوق(مولف : هدایت بهرام وند ) ، ویراستار ، صفحه آرا و طراح جلد (فرشته صیدی) (جهاد دانشگاهی) - 1403 - Persian
 • کتاب الفبای علم سیاست و مدیریت(مولف : هدایت بهرام وند ) ویراستار ، صفحه آرا و طراح جلد (فرشته صیدی) (جهاد دانشگاهی) - 1403 - Persian
 • کتاب الفبای سیاست گذاری عمومی(مولف: هدایت بهرام وند)، ویراستار ، صفحه آرا و طراح جلد (فرشته صیدی) (جهاد دانشگاهی) - 1402 - Persian
 • کتاب الفبای علم سیاست و اقتصاد(مولف: هدایت بهرام وند) ، ویراستار ، صفحه آرا و طراح جلد (فرشته صیدی ) (جهاد دانشگاهی) - 1402 - Persian
 • کتاب عناصر هویتی در عربستان سعودی(مولف : هدایت بهرام وند )، ویراستار ، صفحه آرا و طراح جلد (فرشته صیدی) (جهاد دانشگاهی) - 1401 - Persian

Education

 • کارشناسی مدیریت دولتی دهلران1401-1403
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی قزوین1393-1395
 • کارشناسی علوم سیاسی Ilam University1387-1390

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس سیاسی و انتظامی بخشدار های دشت عباس وکلات (شهرستان دهلران) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در شورای دانش آموزی برتر کشور و عضو مجلس دانش آموزی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در هماهنگ کننده تشکل های دانشجویان کشور (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر نمونه تشکل های دانشجویی کشور (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول و سردبیر نمونه نشریات دانشجویی کشور (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول کانون فرهنگی دانشگاه سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس سیاسی و انتظامی بخشداری کلات شهرستان آبدانان (تاکنون)