هویت سازی در عربستان سعودی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 810

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-4-12_006

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1398

Abstract:

حکومت عربستان سعودی یکی از حکومت های هویتی منطقه خاورمیانه است. این حکومت که در نتیجه اتحاد تاریخی خاندان آل سعود با خاندان محمدابن عبدالوهاب در سال 1744م. و در طی مبارزات طولانی در سال 1932م. تشکیل شد، نوعی نظام سیاسی دینی در عربستان سعودی برقرار ساخت که مبتنی بر آیین وهابیت است. وهابیت، یک فرقه مذهبی حنبلی است که در اواسط قرن هجدهم میلادی توسط محمدبن عبدالوهاب (92-1703) پایه گذاری شد. محمدبن عبدالوهاب معتقد بود، هرکس که از مذهب حنبلی سلفی پیروی نکند از اسلام خارج و واجب القتل است. براساس همین آیین مذهبی، عبدالعزیز ابن سعود توانست در سال 1932 م. دولت پادشاهی عربستان سعودی را بنیان بگذارد. محققان در فرایند تشکیل دولت سعودی بر دو عنصر نیروی نظامی (زور جهاد) و آیین وهابیت تاکید میکنند؛ ترکیب قدرت نظامی سعودیها با آموزه های مذهبی عبدالوهاب، دو عنصری بودند که عبدالعزیز توانست با توسل به آن بسیاری از قبایل عربستان را تحت یک حاکمیت درآورد اما اهمیت عنصر وهابیت به حدی است که برخی از نویسندگان برای آن اهمیت مضاعفی قایل اند. در واقع، رهبران عربستان با توسل به این آیین مذهبی، یک توجیه ایدیولوژیکی فراهم کردند که توضیح می داد چرا آنان میبایست حکومت کنند. این توجیه ایدیولوژیکی به عنوان منبع اصلی مشروعیت و ادعایشان نسبت به قدرت به کار می رود و علت اصلی تداوم حاکمیتشان نیز همین اندیشه مذهبی است. بنابراین، چنانکه بیشتر نویسندگان اعتقاد دارند، مذهب مهم ترین عامل تاثیرگذار داخلی در تشکیل و تداوم دولت سعودی و بدون شک یکی از مهم ترین مولفه های هویتی دولت عربستان سعودی است. حال آنچه رد این تحقیق به آن پرداخته شده این است که مطرح میشود این است که هویت سازی در عربستان سعودی به چه صورت است

Authors

کاوه امیرخانی

استادیار دانشگاه پیام نور تهران. ایران

هدایت بهرام وند

دانشجوی کارشناسی ارشد