آقای دکتر Mahdi Kowsari

Dr. Mahdi Kowsari

Researcher ID: (407607)

29
1
2
1

Conference Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مشاوره ، هدایت تحصیلی، انتخاب رشته (1390-تاکنون)
  • کارشناس مسئول آموزش متوسطه، گروههای آموزشی، فنی و کاردانش (1389-1395)

جوایز و افتخارات

  • رتبه اول کشور در جشنواره الگوهای برتر تدریس (1390)