آقای Mohsen Soltani Kojori

Mohsen Soltani Kojori

Researcher ID: (417770)

2
1
1

Education

Workshops

  • تکنیک های مولکولی - دانشگاه ارومیه (1400)