آقای دکتر Mohsen Ghaffari moghadam

Dr. Mohsen Ghaffari moghadam

Researcher ID: (432478)

3
4
2
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو فیزیولوژی ورزشی

Books

  • کتاب ورزش در دوران بارداری (فرهوش) - 1401 - Persian
  • کتاب ورزش بیماران و معلولین (فرهوش) - 1401 - Persian
  • کتاب تغذیه و رژیم ورزشی (اندیشه صعود) - 1401 - Persian
  • کتاب ورزش تندرستی سالمندان (فرهوش) - 1397 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • رئیس دانشگاه (تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • جوانترین مدرس دانشگاه کشور رشته فیزیولوژی (1395)

Other

  • داور مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان